2. novembris, 2023
RSU aula, R­īga, Latvija
Starptautiskais pilsētplānošanas
pasākums
Žilbinošais Mikrorajons

Par pasākumu / About the event

Jau septīto gadu Rīgā notiks starptautisks pilsētplānošanas pasākums MadCity Riga 2023!

Šogad notikums ir veltīts vienam no Latvijas un Baltijas nozīmīgākajiem pilsētplānošanas izaicinājumiem - padomju mikrorajonu atdzīvināšanai un cilvēciskošanai.

Problēmas, kas skar tradicionālos mikrorajonus ir daudz un dažādas: nolietojies dzīvojamais fonds, publiskās ārtelpas kvalitāte neatbilst mūsdienu pilsētplānošanas principiem, mikrorajonu pilsētvide neveicina iedzīvotāju sadarbību un saliedēšanos.

Mikrorajonos joprojām dzīvo lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, un tieši tāpēc ir jārod jauni un nestandarta risinājumi, lai padarītu mikrorajonus par labāku un pilsētas mērogā integrētāku vietu dzīvei.

MadCity 2023 “Žilbinošais mikrorajons” pulcēs pilsētplānotājus, arhitektus, publiskās pārvaldes ekspertus un citus interesentus, lai kopīgi rastu atbildes uz jautājumiem - “vai?” un “kāpēc?”, diskusijās rodot potenciālus risinājumus, kas padarītu Baltijas mikrorajonus “žilbinošus”.


For the 7th year in a row Riga is hosting the international urban planning event MadCity Riga 2023!

This year the event is dedicated to one of Latvia’s and the Baltics’ most prominent urban challenges- Soviet-era microdistricts’ revitalisation and re-humanisation.

The issues related to microdistricts are numerous: the housing is quickly ageing, public spaces don’t meet the modern urban planning principles, the urban environment doesn’t facilitate cooperation between residents.

The majority of Latvians still live in these microdistricts, therefore it is essential for us to look for new and unconventional solutions aimed at making microdistricts a more enjoyable and better-integrated place to live.

MadCity 2023 “Shining microdistrict” will gather urban planners, architects, public administration experts and other stakeholders, in order to collectively find answers to the questions of “if?” un “why?”, as well as to discuss the potential solutions that would make the microdistricts of the Baltic states “shine”.


Vieta/ Location

Biļetes / Tickets

Ne-konference, kas rada neparastas idejas pilsētu attīstībai nākotnē.

All-day-long event (non-conference) that generates extraordinary ideas for urban development.
39.00 EUR

Partneri / Partners

Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo Sponsoru logo

Kādi jautājumi? / Questions?

E-pasts: info@madcity.lv

Zvanīt \ Rakstīt \ Whatsapp: +371 27 373 939

Sociālie tīkli:

World map